STUDNIE ZAPUSZCZANE
Studnie zapuszczane FABET®, przeznaczone do wykonywania rurociągów technikami bezwykopowymi (jako komory startowe,
pośrednie, oraz końcowe), składają się z elementów dennych z ostrzem (tzw. nóż), elementów pośrednich oraz płyt
pokrywowych.

Mogą być wykorzystane w każdych kategoriach podłoża (grunty niespoiste, spoiste, bardzo spoiste, np. skalne).
Cechuje je możliwość prowadzenia robót w zwartej zabudowie miejskiej, także w bliskiej odległości od istniejących obiektów,
oraz możliwość prowadzenia robót przy wysokim poziomie zwierciadła wody gruntowej bez potrzeby obniżania lustra wody.
Zastosowanie mają także jako elementy urządzeń technologicznych w oczyszczalniach, jako elementy infrastruktury
podziemnej (przepompownie, tłocznie, studnie głębinowe).

Studnie w zakresie średnic od DN 1500 do DN 4000 spełniają wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej wydanej przez
Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

W ścianach studni istnieje możliwość wykonania otworów wg zamówienia, które dla potrzeb zapuszczania mogą być
zamurowane lub zalane betonem o niższej j klasie.

Studnie zapuszczane FABET® mogą być stosowane na terenach oddziaływania eksploatacji górniczej - opinia Głównego
Instytutu Górnictwa nr 58208713-132 z dnia 18.04.2013 r.
STUDNI ZAPUSZCZANYCH FABET®
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Element dolny z ostrzem służy do ścinania gruntu i ułatwiania opuszczania studni.

Element denny należy posadowić w przygotowanym wykopie, głębokość wykopu należy dostosować do istniejących warunków
geologicznych. Po wypoziomowaniu elementu można przystąpić do wybierania gruntu z wnętrza studni. Opuszczanie studni
odbywa się przez równomierne wybieranie gruntu spod noża.

Po zapuszczeniu całej studni na odpowiednią głębokość należy przystąpić do wykonywania tzw. korka.
Elementy studni łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)
Kręgi są żelbetowymi elementami prefabrykowanym. Kręgi łączone są z elementem podstawy (element z nożem)
oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek elastomerowych.

W kręgach jest możliwość wykonania otworów, średnica otworu uzależniona jest od średnicy studni.
Elementy studni łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)
Płyty pokrywowe są żelbetowymi elementami prefabrykowanymi służącymi do przykrycia studni, na których spoczywa właz
kanałowy. Płyty łączone są z kręgami za pomocą uszczelek elastomerowych.
Elementy studni łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)
Płyty pokrywowe są żelbetowymi elementami prefabrykowanymi służącymi do przykrycia studni, na których spoczywa właz
kanałowy. Płyty łączone są z kręgami za pomocą uszczelek elastomerowych.
Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem należy przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.