Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne FABET® włazowe i niewłazowe z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych
o przekroju kołowym w zakresie średnic DN 800 - DN 5000 przeznaczone do stosowania w sieciach kanalizacji: sanitarnej,
przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej, działających w systemach grawitacyjnych lub sporadycznie pod niskim
ciśnieniem.

Studzienki w zakresie średnic do DN 1200 spełniają wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 „Studzienki włazowe
i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”.

Elementy studzienek w zakresie średnic DN 1500-DN 5000 spełniają wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej wydanej
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Studzienki kanalizacyjne FABET® w wersji standard FS mogą być stosowane w pasie drogowym, między jezdniami lub poza
pasem (grupa 4 obszarów zabudowy wg PN-EN 124, klasa D400).

Studzienki kanalizacyjne FABET® w wersji wzmocnionej WFS 600 i WFS 900 mogą być stosowane na terenach poddawanych
dużym naciskom od kół (grupa 5 i 6 obszarów zabudowy wg PN-EN 124, klasa E600 i F900).

Studzienki kanalizacyjne FABET® mogą być stosowane na terenach oddziaływania eksploatacji górniczej - opinia Głównego
Instytutu Górnictwa nr 582 0871 3 - 132 z dnia 26.06.2006 r.

Każdorazowe zastosowanie prefabrykowanych elementów studzienek kanalizacyjnych powinno opierać się na projekcie
budowlanym, uwzględniającym przewidywane obciążenia, przeznaczenie obiektu oraz warunki hydrogeologiczne związane
z lokalizacją obiektu.

Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie- w zależności od warunków wodno-gruntowych,
w sposób określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.
Przykładowe zestawienia elementów FABET®
A wersja ze zwężką
B wersja z płytą pokrywową
C wersja z płytą redukcyjną i nadbudową
D wersja z pierścieniem odciążającym
Przykładowe zestawienia elementów FABET®
pokrywa
krąg
płyta redukcyjna
dennica
krąg
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Podstawa studzienki jest betonowym lub żelbetowym elementem prefabrykowanym, łączącym komorę z dnem studzienki.
Podstawa studzienki wyposażona fabrycznie w stopnie złazowe pojedyncze wg normy PN- EN 13101. W zależności od
zapotrzebowania, wg zamówienia, w dnie studzienki fabrycznie wykonywane są przejścia szczelne do osadzenia króćców
połączeniowych. Na potrzeby zamawiającego wewnętrzne ścianki podstaw oraz kineta mogą być zabezpieczone powłokami
ochronnymi na bazie żywic epoksydowych, powłokami polimocznikowymi lub płytami ochronnymi do betonu z PE-HD lub PP.

Kineta może zostać wyłożona wkładką wykonaną z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym (GRP), polipropylenu
(PP) lub poliuretanu (PU).
Elementy studzienki kanalizacyjnej łączone za pomocą zaprawy (wg DIN 4034 cz. II)
Elementy studzienek łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)
STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH FABET®
Kręgi są betonowymi lub żelbetowymi elementami prefabrykowanymi przeznaczonymi do budowy komory roboczej i komina
włazowego studzienki. Kręgi łączone są z elementem podstawy studzienki oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek
elastomerowych, na zaprawę montażową lub klej żywiczny.

Kręgi wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe.
Elementy studzienek łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)
Elementy studzienki kanalizacyjnej łączone za pomocą zaprawy (wg DIN 4034 cz. II)
Płyty pokrywowe są żelbetowymi elementami prefabrykowanymi, służącymi do przykrycia studzienek, na których spoczywa
właz kanałowy.  Płyty łączone są z kręgami za pomocą: zaprawy montażowej lub uszczelek elastomerowych.
Elementy studzienek łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)
Elementy studzienki kanalizacyjnej łączone za pomocą zaprawy (wg DIN 4034 cz. II)
Płyta pokrywowa
Płyta pokrywowa
Pierścienie wyrównawcze są elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym, służącymi do regulacji
wysokości osadzenia włazu kanałowego na poziomie jezdni lub gruntu.
Zwężki redukcyjne są elementami prefabrykowanymi betonowymi, służącymi do przykrycia studzienek, na których spoczywają
pierścienie wyrównawcze lub bezpośrednio właz kanałowy. Zwężki redukcyjne są wyposażone w stopnie złazowe.
Płyty redukcyjne są żelbetowymi elementami prefabrykowanymi, służącymi do redukcji średnicy komory roboczej studzienki
do średnicy komina włazowego.
Elementy studzienek łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)
Elementy studzienki kanalizacyjnej łączone za pomocą zaprawy (wg DIN 4034 cz. II)
Pierścienie odciążające są elementami prefabrykowanymi żelbetowymi, służącymi do odciążenia korpusu studzienek
kanalizacyjnych i przenoszenia obciążeń zewnętrznych bezpośrednio na grunt.
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu
urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów.
Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszane za pomocą specjalnych zawiesi
zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna.
Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem należy przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.