Zbiorniki betonowe i żelbetowe prefabrykowane

 
 
   
 
zbiornik DN 800 *.PDF
zbiornik DN 1000 *.PDF
zbiornik DN 1200 *.PDF
zbiornik DN 1500 *.PDF
zbiornik DN 2000 *.PDF
zbiornik DN 2500 *.PDF
zbiornik DN 3000 *.PDF

HOME / PRODUKTY / ZBIORNIKI

 • ZBIORNIKI


 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy zbiorniki z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy DN 800 ÷ DN 1200 i żelbetowych o średnicy DN 1500 ÷ DN 3000 mające zastosowanie w budowie takich obiektów jak:

  • studzienki wodomierzowe
  • zbiorniki na wodę deszczową
  • zbiorniki na szambo
  • obudowy przepompowni
  • korpusy urządzeń do oczyszczania ścieków (np. osadników, oczyszczalni)
  • zbiorniki separatorów ropopochodnych
  • zbiorniki separatorów tłuszczu
  • zbiorniki do magazynowania nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka)
  • zbiorniki retencyjne
  Zbiorniki w większości nie wymagają żadnych zewnętrznych zabezpieczeń izolacyjnych. Wystarczającym zabezpieczeniem jest tzw. „materiałowo-strukturalna ochrona betonu”. Polega ona na doborze właściwych materiałów, ustaleniu prawidłowego składu i struktury betonu, oraz na rygorystycznym przestrzeganiu receptury, technologii betonowania, pielęgnacji wyrobów i starannej kontroli jakości wszystkich etapów produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem wyników bieżących badań laboratoryjnych. Stosowane przez nas materiały i wykonywanie betonu wg receptury jest wystarczającym zabezpieczeniem wyrobów betonowych i żelbetowych przed korozyjnym działaniem środowiska zewnętrznego oraz wszelkiego rodzaju ścieków socjalnych, bytowych i pochodzenia zwierzęcego.W przypadku zastosowania jako zbiorniki separatorów tłuszczu i ropopochodnych stosuje się powłoki z modyfi kowanego polimeru.

  Zbiorniki i studnie z PEHD I PP wykonywane na specjalne zamówienie. Warunki posadowienia i montażu, oraz występowanie agresywnych mediów, czasami nie pozwala na zastosowanie betonowych elementów prefabrykowanych, w tych sytuacjach oferujemy studnie i zbiorniki wykonywane z PEHD i PP. Powyższe elementy znajdują szerokie zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także w instalacjach przemysłowych.

  Jako dodatkową usługę wykonujemy doczołowe zgrzewanie rurociągów z PEHD gwarantując kompleksowe wykonywanie instalacji w zakresie średnic od Ø 110 mm do Ø 800 mm.

   
     
     
  Producent rur betonowych, betonowe prefabrykaty oraz prefabrykowane elementy, Komory startowe, Kręgi betonowe, studnie - producent, Rury betonowe kanalizacyjne, żelbetowe, Kanalizacyjne studnie betonowe z kręgów betonowych, Wpusty kanalizacyjne, uliczne betonowe, Zbiorniki betonowe, żelbetowe prefabrykowane