HOME / PRODUKTY / ELEMENTY ZWIŃCZEŃ STUDZIENEK

 • PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE FPO

 • Elementy zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych . Mają zastosowanie w sieciach kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.

  Pierścienie odciążające (FPO) są elementami prefabrykowanymi żelbetowymi, służącymi do odciążenia korpusu studzienek kanalizacyjnych systemu WAVIN i przenoszenia obciążeń zewnętrznych bezpośrednio na grunt oraz do wspierania włazów klas A15 do D400.
  Lp. Typ pierścienia Średnica zewnętrzna
  s
  Wewnętrzna
  średnica robocza d1
  Wysokość
  h

  1

  2

  3

  4

  5

  2

  FPO 1100/700 pod włazy żeliwne

  1100 ± 10

  700 ± 5

  150 ± 2

  3

  FPO Tegra 600

  1000 ± 10

  680 ± 5

  150 ± 2 • STOŻKI ŻELBETOWE

 • Stożki żelbetowe (FSŻ) są elementami prefabrykowanymi, służącymi do wspierania pokryw i włazów klas A15 do D400 oraz odciążenia korpusu studzienek kanalizacyjnych systemu WAVIN i przenoszenia obciążeń zewnętrznych bezpośrednio na grunt. Stożki żelbetowe wykonywane są w dwóch typach: DY 315 i DY425.

  Lp.

  Typ stożka
  DY

  Średnica zewnętrzna d

  Wewnętrzna średnica robocza di

  Grubość ścianki

  Wysokość

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  2

  FSŻ 315

  565 ± 5

  365 ± 5

  70 ± 2

  240 ± 2

  3

  FSŻ 425

  730 ± 5

  490 ± 5

  80 ± 2

  240 ± 2 • ŻELBETOWE ADAPTERY DO WPUSTÓW AD

 • Adaptery żelbetowe AD do wpustów są elementami służącymi do odciążenia korpusu wpustów ulicznych i chodnikowych oraz do przenoszenia obciążeń zewnętrznych bezpośrednio na grunt.

  Lp.

  Typ adaptera

  Średnica zewnętrzna
  d

  Wewnętrzna
  średnica robocza d1

  Wysokość
  h

  1

  2

  3

  4

  5

  2

  Adapter do wpustu ulicznego C250 / D400

  765 ± 5

  570 ± 2

  80 ± 2

  3

  Adapter do wpustu chodnikowego C 250

  765 ± 5

  350 ± 2

  80 ± 2 • PŁYTY POKRYWOWE BETONOWE

 • Płyty pokrywowe betonowe służące do przykrycia studzienek kanalizacyjnych systemu WAVIN wykonane są w dwóch typach: DY 315 i DY 425 i produkowane są w klasie A 15 wg PN-EN 124:2000 z przeznaczeniem do stosowania na powierzchniach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów a także na terenach nie obciążonych ruchem (tereny zielone).

  Lp.

  Typ pokrywy DY

  Średnica
  zewnętrzna d

  Wysokość
  całkowita h cał

  Wysokość
  pokrywy h

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  PŻ 315

  510± 10

  85 ± 5

  80 ± 5

  2

  PŻ 425

  680± 10

  105 ± 5

  90 ± 5

   
     
     
  Producent rur betonowych, betonowe prefabrykaty oraz prefabrykowane elementy, Komory startowe, Kręgi betonowe, studnie - producent, Rury betonowe kanalizacyjne, żelbetowe, Kanalizacyjne studnie betonowe z kręgów betonowych, Wpusty kanalizacyjne, uliczne betonowe, Zbiorniki betonowe, żelbetowe prefabrykowane