Studnie zapuszczane

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Studnie zapuszczane FABET®, przeznaczone do wykonywania rurociągów technikami bezwykopowymi (jako komory startowe, pośrednie, oraz końcowe), składają się z elementów dennych z ostrzem (tzw. nóż), elementów pośrednich oraz płyt pokrywowych.

Mogą być wykorzystane w każdych kategoriach podłoża (grunty niespoiste, spoiste, bardzo spoiste, np. skalne). Cechuje je możliwość prowadzenia robót w zwartej zabudowie miejskiej, także w bliskiej odległości od istniejących obiektów, oraz możliwość prowadzenia robót przy wysokim poziomie zwierciadła wody gruntowej bez potrzeby obniżania lustra wody. Zastosowanie mają także jako elementy urządzeń technologicznych w oczyszczalniach, jako elementy infrastruktury podziemnej (przepompownie, tłocznie, studnie głębinowe).

Studnie w zakresie średnic od DN 1500 do DN 4000 spełniają wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

W ścianach studni istnieje możliwość wykonania otworów wg zamówienia, które dla potrzeb zapuszczania mogą być zamurowane lub zalane betonem o niższej j klasie.

Studnie zapuszczane FABET® mogą być stosowane na terenach oddziaływania eksploatacji górniczej - opinia Głównego Instytutu Górnictwa nr 58208713-132 z dnia 18.04.2013 r.

Właściwości użytkowe studni zapuszczanych


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDNI ZAPUSZCZANYCH FABET®

Element denny z ostrzem studni zapuszczanej


Element dolny z ostrzem służy do ścinania gruntu i ułatwiania opuszczania studni.

Element denny należy posadowić w przygotowanym wykopie, głębokość wykopu należy dostosować do istniejących warunków geologicznych. Po wypoziomowaniu elementu można przystąpić do wybierania gruntu z wnętrza studni. Opuszczanie studni odbywa się przez równomierne wybieranie gruntu spod noża.

Po zapuszczeniu całej studni na odpowiednią głębokość należy przystąpić do wykonywania tzw. korka.

Elementy studni łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)

Kręgi studni zapuszczanej


Kręgi są żelbetowymi elementami prefabrykowanym. Kręgi łączone są z elementem podstawy (element z nożem) oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek elastomerowych.

W kręgach jest możliwość wykonania otworów, średnica otworu uzależniona jest od średnicy studni.

Elementy studni łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)

Płyty pokrywowe do studni zapuszczanej


Płyty pokrywowe są żelbetowymi elementami prefabrykowanymi służącymi do przykrycia studni, na których spoczywa właz kanałowy. Płyty łączone są z kręgami za pomocą uszczelek elastomerowych.

Elementy studni łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)

Załadunek i rozładunek


Płyty pokrywowe są żelbetowymi elementami prefabrykowanymi służącymi do przykrycia studni, na których spoczywa właz kanałowy. Płyty łączone są z kręgami za pomocą uszczelek elastomerowych.

Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem należy przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close