Wpusty Uliczne DN450

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Wpusty uliczne FABET® DN 450 jako wentylowane systemy odwadniające, służące do odprowadzenia wód opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem. Przeznaczone są do wychwytywania i odprowadzania wód deszczowych z ciągów komunikacyjnych, chodników i parkingów.

Wpusty mogą być montowane w obszarach ruchu kołowego i pieszego: w pasie jezdni, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach i na zewnątrz budynków.

Wpusty uliczne spełniają wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”.

Średnica wewnętrzna poszczególnych elementów jest stała i wynosi 450 mm. Połączenie wpustu z kanalizacją wykonuje się za pomocą przykanalika z rur betonowych, kamionkowych lub z tworzyw sztucznych o średnicy 150 lub 200 mm. Połączenie powinno być wykonane szczelnie i przegubowo. Wpusty mogą być produkowane w wersji z osadnikiem lub bez osadnika. Poszczególne elementy wpustu łączone są na zaprawę montażową.

Właściwości użytkowe wpustów ulicznych

 

Przykładowe zestawienia elementów wpustów ulicznych FABET®

 

 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTÓW ULICZNYCH FABET®

Podstawa wpustu ulicznego

Kręgi wpustu ulicznego

Pierścienie wyrównujące

Załadunek i rozładunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów. Transport elementów wpustów ulicznych odbywa się na paletach. Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem należy przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close