Zbiorniki modułowe

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Żelbetowe zbiorniki modułowe DN 5600 produkowane przez FABET® spełniają wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej wydanej przez Instytut  Badawczy Dróg i Mostów. Przeznaczone są do stosowania jako podziemne zbiorniki do magazynowania i czasowej retencji wody lub ścieków w systemach kanalizacyjnych i systemach odwadniania dróg, parkingów, obiektów inżynierskich i obszarów związanych z inżynierią komunikacyjną. Mogą być wykorzystywane w inżynierii komunikacyjnej jako podziemne zbiorniki przeciwpożarowe.

Zakres stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z zapisami w Aprobacie Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów:

  • drogi publiczne: bez ograniczeń
  • drogi wewnętrzne:  bez ograniczeń
  • drogowe obiekty inżynierskie: bez ograniczeń
  • kolejowe obiekty inżynierskie: bez ograniczeń.

Zbiorniki składają się z elementów zamykających: półokrągłych lub prostych, segmentów przedłużających (typ U) wraz z płytami pokrywowymi. Jest to system elementów, umożliwiających budowę zbiorników o różnej pojemności od kilkudziesięciu m3 do kilku tysięcy m3.

Modułowa zabudowa pozwala na konfigurację zbiornika dostosowaną do konkretnych warunków zabudowy. Na dnie zbiornika montowane są również ścianki wsporcze, biegnące wzdłuż jego osi.

Szczelność połączeń pomiędzy pionowymi elementami zbiornika gwarantują zastosowane wysokiej jakości uszczelki na bazie kauczuku butylowego oraz łączniki mechaniczne. W elementach zamykających i segmentach przedłużających (typ U) wykonywany jest monolityczny skos w miejscu połączenia ściany bocznej z dnem, co eliminuje występowanie skamieliny osadowej.

W zależności od przeznaczenia i agresywności środowiska, zewnętrzne lub wewnętrzne powierzchnie zbiorników modułowych mogą być pokryte powłoką zabezpieczającą, np. warstwą hydroizolacyjną.

Każdorazowe zastosowanie żelbetowych zbiorników modułowych powinno opierać się na projekcie budowlanym, uwzględniającym przewidywane obciążenie wg PN-S-10030:1985 lub PN-EN 1990 i PN-EN 1991-2, przeznaczenie obiektu oraz warunki hydrogeologiczne związane z lokalizacją obiektu.

Zbiorniki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na warstwie z chudego betonu wykonanej na odpowiednio zagęszczonym gruncie nośnym lub odpowiednio zagęszczonym zgodnie z wytycznymi producenta. Obsypkę i nadsypkę należy wykonać z gruntów dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym, ujętych w PN-S-02205:1998 i zgodnych z wytycznymi producenta, w sposób określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.

Właściwości użytkowe zbiorników modułowych

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZBIORNIKA MODUŁOWEGO - FABET®

Schamt posadowienia zbiornika modułowego

Elementy zbiornika modułowego

Płyty wsporcze

Płyty pokrywowe do zbiorników modułowych


FABET® zapewnia dostarczenie elementów zbiorników na budowę własnym transportem ponadnormatywnym oraz kompleksową usługę montażu zbiorników.

Zbiorniki przeciwpożarowe - czyta więcej

Zbiorniki retencyjne - czytaj więcej

 

Załadunek i rozładunek


Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów.

Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi powinny być podwieszane za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna.

Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem należy przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close