Zbiorniki przeciwpożarowe

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zbiorniki modułowe montowane jako zbiorniki przeciwpożarowe spełniają wymagania normy PN-82/B-02857:2017:04 „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne”. Służą do magazynowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów. Dobór wielkości zbiornika zależy od wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych. Nominalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika powinna wynosić co najmniej 50 m3.

Wyposażenie standardowego zbiornika przeciwpożarowego:

 • drabinki złazowe umożliwiające zejście na dno zbiornika
 • włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe wg PN-EN 124
 • przewody  ssawne DN 110 wykonane  ze stali nierdzewnej  zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, górna część przewodu zakończona nasadą strażacką typu 110 w ilości:
  - jeden przewód ssawny, dla zbiorników o pojemności do 15 m3
  - dwa przewody ssawne, dla zbiorników o pojemności powyżej 150 m3 do 300 m3
  - trzy przewody ssawne, dla zbiorników o pojemności powyżej 300 m3
 • rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 100
 • zawór pływakowy służący do regulacji poziomu wody w zbiorniku
 • przewód umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody
 • tabliczka informacyjna z określoną pojemnością zbiornika.

Przy przeciwpożarowym zbiorniku wodnym należy przewidzieć stanowisko czerpania wody przy każdej nasadzie ssawnej punktu poboru wody, w sposób umożliwiający postój samochodu pożarniczego o długości 12 m i szerokości co najmniej 4 m. Stanowisko czerpania wody powinno znajdować się w odległości nie większej niż 2 m od punktu poboru wody ze zbiornika (miejsca wyprowadzenia ze zbiornika przewodów ssawnych).

Zaleca się, aby przeciwpożarowe zbiorniki wodne podziemne były zlokalizowane pod trawnikami lub placami. Jeżeli zbiornik zlokalizowany jest pod placem, po którym odbywa się ruch pojazdów, należy zapewnić możliwość ruchu i postoju pojazdów o masie całkowitej co najmniej 20 ton.

Należy dopilnować, aby w zbiorniku znajdował się dostateczny, nienaruszalny poziom wody do celów gaśniczych. Po ewentualnym całkowitym opróżnieniu zbiornika jego ponowne napełnienie nie powinno trwać dłużej niż:

 • 48 godzin w przypadku 100 % napełnienia zbiorników o pojemności do 100 m3
 • 48 godzin w przypadku 50 % napełnienia zbiorników o pojemności powyżej 100 m3
 • 72 godziny w przypadku 100 % napełnienia zbiorników zasilanych z innych źródeł niż sieć wodociągowa

Rysunek zbiornika PPOŻ 3D

Załadunek i rozładunek


Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów.

Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi powinny być podwieszane za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna.

Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem należy przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close