Studzienki kanalizacyjne

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Studzienki kanalizacyjne FABET® włazowe i niewłazowe z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych o przekroju kołowym w zakresie średnic DN 800 - DN 5000 przeznaczone do stosowania w sieciach kanalizacji: sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej, działających w systemach grawitacyjnych lub sporadycznie pod niskim
ciśnieniem.

Studzienki w zakresie średnic do DN 1200 spełniają wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”.

Elementy studzienek w zakresie średnic DN 1500-DN 5000 spełniają wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Studzienki kanalizacyjne FABET® w wersji standard FS mogą być stosowane w pasie drogowym, między jezdniami lub poza pasem (grupa 4 obszarów zabudowy wg PN-EN 124, klasa D400).

Studzienki kanalizacyjne FABET® w wersji wzmocnionej WFS 600 i WFS 900 mogą być stosowane na terenach poddawanych dużym naciskom od kół (grupa 5 i 6 obszarów zabudowy wg PN-EN 124, klasa E600 i F900).

Studzienki kanalizacyjne FABET® mogą być stosowane na terenach oddziaływania eksploatacji górniczej - opinia Głównego Instytutu Górnictwa nr 582 0871 3 - 132 z dnia 26.06.2006 r.

Każdorazowe zastosowanie prefabrykowanych elementów studzienek kanalizacyjnych powinno opierać się na projekcie budowlanym, uwzględniającym przewidywane obciążenia, przeznaczenie obiektu oraz warunki hydrogeologiczne związane z lokalizacją obiektu.

Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie- w zależności od warunków wodno-gruntowych, w sposób określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.

Właściwości użytkowe studzienek kanalizacyjnych

Przykładowe zestawienia elementów FABET®
A wersja ze zwężką
B wersja z płytą pokrywową
C wersja z płytą redukcyjną i nadbudową
D wersja z pierścieniem odciążającym

Przykładowe zestawienia elementów FABET®


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH FABET®

Podstawa studzienki kanalizacyjnej

Podstawa studzienki jest betonowym lub żelbetowym elementem prefabrykowanym, łączącym komorę z dnem studzienki. Podstawa studzienki wyposażona fabrycznie w stopnie złazowe pojedyncze wg normy PN- EN 13101. W zależności od zapotrzebowania, wg zamówienia, w dnie studzienki fabrycznie wykonywane są przejścia szczelne do osadzenia króćców połączeniowych. Na potrzeby zamawiającego wewnętrzne ścianki podstaw oraz kineta mogą być zabezpieczone powłokami ochronnymi na bazie żywic epoksydowych, powłokami polimocznikowymi lub płytami ochronnymi do betonu z PE-HD lub PP.

Kineta może zostać wyłożona wkładką wykonaną z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym (GRP), polipropylenu (PP) lub poliuretanu (PU). Elementy studzienki kanalizacyjnej łączone za pomocą zaprawy (wg DIN 4034 cz. II)

Elementy studzienek łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)
 

       

 

Elementy studzienki kanalizacyjnej łączone za pomocą zaprawy (wg DIN 4034 cz. II)

     

Kręgi studzienki kanalizacyjnej

Kręgi są betonowymi lub żelbetowymi elementami prefabrykowanymi przeznaczonymi do budowy komory roboczej i komina włazowego studzienki. Kręgi łączone są z elementem podstawy studzienki oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek elastomerowych, na zaprawę montażową lub klej żywiczny.

Kręgi wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe.

Elementy studzienek łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)

 

Elementy studzienki kanalizacyjnej łączone za pomocą zaprawy (wg DIN 4034 cz. II)

Płyty pokrywowe do studzienek kanalizacyjnych

Płyty pokrywowe są żelbetowymi elementami prefabrykowanymi, służącymi do przykrycia studzienek, na których spoczywa właz kanałowy.  Płyty łączone są z kręgami za pomocą: zaprawy montażowej lub uszczelek elastomerowych.

Elementy studzienek łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)

 

Elementy studzienki kanalizacyjnej łączone za pomocą zaprawy (wg DIN 4034 cz. II)

Pierścienie wyrównujące

Pierścienie wyrównawcze są elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym, służącymi do regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego na poziomie jezdni lub gruntu.

Zwężki redukcyjne

Płyty redukcyjne

Płyty redukcyjne są żelbetowymi elementami prefabrykowanymi, służącymi do redukcji średnicy komory roboczej studzienki do średnicy komina włazowego.

Elementy studzienek łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)

 

Elementy studzienki kanalizacyjnej łączone za pomocą zaprawy (wg DIN 4034 cz. II)

Pierścienie obciążające wraz z płytami

Pierścienie odciążające są elementami prefabrykowanymi żelbetowymi, służącymi do odciążenia korpusu studzienek kanalizacyjnych i przenoszenia obciążeń zewnętrznych bezpośrednio na grunt.

Załadunek i rozładunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów. Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszane za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna.

Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem należy przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close