Profesjonalizm firmy Fabet potwierdza wewnętrzny system zarządzania jakością (SZJ) zgodny z wymaganiami
PN-EN ISO 9001, zintegrowany z kontrolą jakości wyrobów opartą o Zakładową Kontrolę Produkcji.
Ścisła kontrola produkcji prefabrykatów dotyczy:
system zarządzania jakością

przestrzegania ustalonego reżimu technologicznego
prowadzenia badań laboratoryjnych surowców, półproduktów i wyrobów
dokonywania korekt i doskonalenie receptur roboczych betonów
współpracy z dostawcami surowców spełniającymi najwyższe wymagania jakościowe
Kontrola produkcji wyrobów betonowych przeprowadzona zostaje na każdym etapie, począwszy od sprawdzenia zgodności stali zbrojeniowej, ocenę wizualną kruszyw, poprzez sprawdzenie uszczelek, tulei i stopni złazowych zgodnymi z normami, co należy do obowiązków pracowników kontroli jakości. Wszystkie podejmowane czynności dotyczące produkcji są zgodne z procedurami zawartymi w SZJ. Dzięki temu Fabet gwarantuje swoim klientom wyroby, które przede wszystkim spełniają bardzo restrykcyjne wymagania jakościowe oraz są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

Fabet posiada własne laboratorium, co pozwala kontrolować jakość produkcji wyrobów z większą częstotliwością. Badaniom podlegają kruszywa, ocena laboratoryjna eliminuje niezgodne z normami produkty, które mają wpływ na jakość prefabrykatu.

Beton poddawany jest badaniu na nasiąkliwość oraz badaniom wytrzymałościowym po trzech i po dwudziestu ośmiu dniach. Regularne pobieranie próbek z wyrobów pozwala stale monitorować klasę wyrobów i skuteczne podnosić ich jakość poprzez wciąż udoskonalane receptury. Kontroli podlegają wszystkie elementy wyprodukowane w Fabecie.

Na polu badań laboratoryjnych Fabet współpracuje na stałe z Centrum Technologicznego Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Sp. z o. o (CTB), gdzie próbki podlegają badaniom na wodoszczelność, nasiąkliwość, wytrzymałość i mrozoodporność.

Badaniom podlegają również wyroby gotowe. Posiadamy stanowisko do badań niszczących wyposażone w prasę do badań wytrzymałościowych elementów betonowych o średnicy maksymalnej 3300 mm o nacisku 5000 kN.

Zgodnie z planem badań sprawdzamy wytrzymałość na zgniatanie elementów komory roboczej oraz wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów redukujących i przykrywających.

Wyniki badań własnych są okresowo weryfikowane poprzez zlecenie badań w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.
Ponadto magazynowanie preparatów chemicznych i przechowywanie odpadków, segregacja oraz ich utylizacja zgodna jest z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i również podlega kontroli zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. 

Cały proces od szczegółowej selekcji dostawców, produkcję, przygotowanie według wytycznych, ściśle określonych przez inwestora po wysyłkę to ciężka praca osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. Dlatego śmiało można stwierdzić, że na jakość produkcji składają się elementy takie, jak: odpowiedzialność kierownictwa, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz zaangażowanie wszystkich pracowników.

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością przyczyniło się do rozwoju firmy Fabet, która dziś cieszy się poważaniem na polskim i zagranicznym rynku, oferując prefabrykaty najwyższej jakości, które często przekraczają wymagania zawarte w specyfikacjach, tak aby wyroby mogły być użytkowane przez dziesiątki lat.
Producent prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych do kanalizacji
Fabet
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.