ZBIORNIKI MONOLITYCZNE
Monolityczne zbiorniki  FABET® produkowane  z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, o przekroju
kołowym w zakresie średnic  DN800 - DN5000  przeznaczone są  do budowania takich obiektów jak: studzienki wodomierzowe,
zbiorniki bezodpływowe, obudowy przepompowni ścieków i korpusy urządzeń do oczyszczania ścieków (np. osadników,
oczyszczalni, separatorów).

Zbiorniki monolityczne  w zakresie średnic do DN1200 spełniają wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 „Studzienki
włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”
Elementy zbiorników w zakresie średnic DN1500 - DN5000 spełniają wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej wydanej
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Monolityczne zbiorniki  FABET® w wersji standard FS mogą być stosowane w pasie drogowym, między jezdniami lub poza
pasem (grupa 4 obszarów zabudowy wg PN-EN 124, klasa D400)

Monolityczne zbiorniki  FABET® w wersji wzmocnionej WFS600 i WFS900 mogą być stosowane na terenach poddawanych
dużym naciskom od kół  (grupa 5 i 6 obszarów zabudowy wg PN-EN 124, klasa E600 i F900).

Zbiorniki monolityczne FABET® mogą być stosowane na terenach oddziaływania eksploatacji górniczej - opinia Głównego
Instytutu Górnictwa nr  58240036-132 z dnia 26.06.2006 r.

Każdorazowe zastosowanie prefabrykowanych elementów  zbiorników monolitycznych  powinno opierać się na projekcie
budowlanym, uwzględniającym przewidywane obciążenia, przeznaczenie obiektu oraz warunki hydrogeologiczne związane
z lokalizacją obiektu.

Zbiorniki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie w zależności od warunków wodno-gruntowych, w sposób określony w
projekcie budowlano-konstrukcyjnym.

Zbiorniki mogą być stosowane bez specjalnego zabezpieczenia w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego
agresywnego korozyjnie - klasa ekspozycji XA3.

W przypadku zastosowania zbiorników monolitycznych FABET® jako obudowy separatorów zgodnych
z PN-EN 858-1:2005+A1:2007 „ Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 1: zasady projektowania,
właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością. Można zrezygnować z powłok wewnętrznych,
co potwierdzone jest badaniami odporności chemicznej  betonu przeprowadzonymi w laboratorium CTB przy Politechnice
Rzeszowskiej  zgodnie z pkt 8.1.4.1 normy tj. odporność chemiczną sprawdzono przez zanurzenie trzech próbek
w następujących czterech cieczach próbnych:
woda odmineralizowana o temperaturze  40±2 °C
olej napędowy o temperaturze 23±2 °C
paliwo nie etylizowane o temperaturze 23±2 °C
mieszanina o temperaturze 40±2 °C w składzie:
90% wody odmineralizowanej
0,75% wodorotlenku sodowego
3,75 % ortofosforanu sodowego
0,50 % (meta)krzemianu sodowego
3,25 % węglanu sodowego
1,75 % metafosforanu sodowego
Do badań pobrano próbki z betonu o podwyższonej odporności chemicznej tj. betonu produkowanego na bazie cementu siarczanoodpornego SR.  Każda próba trwała 1000 h. Po próbach zanurzeniowych próbki spłukane wodą, suszone w powietrzu o temperaturze 20±3°C przez 24 h i następnie sprawdzone na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt 6.2.7.1 normy (beton z powłoką i/lub bez powłoki, badany zgodnie z 8.1.4.1, powinien spełniać wymagania podane w 6.2.2). Punkt 6.2.2 normy: minimalna wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być klasy C 35/45 zgodnie z PN-EN 206-1.

Próbki poddane badaniu osiągnęły wartość powyżej 80 MPa.
Przykładowe zestawienie elementów zbiornika monolitycznego FABET®
ZBIORNIKA MONOLITYCZNEGO FABET®
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Podstawa zbiornika monolitycznego jest betonowym lub żelbetowym elementem prefabrykowanym, wylewanym w całości razem z dnem. Na potrzeby zamawiającego wewnętrzne ścianki podstaw mogą być zabezpieczone powłokami ochronnymi na bazie żywic epoksydowych, powłokami polimocznikowymi lub płytami ochronnymi do betonu z PE-HD lub PP.
Elementy zbiorników monolitycznych łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)
Elementy zbiorników monolitycznych łączone za pomocą zaprawy (wg DIN 4034 cz. II)
Kręgi są betonowymi lub żelbetowymi elementami prefabrykowanymi przeznaczonymi do budowy komory roboczej i komina włazowego zbiornika. Kręgi łączone są z elementem podstawy studzienki oraz pomiędzy sobą za pomocą: uszczelek elastomerowych, zaprawy montażowej lub kleju żywicznego.

Kręgi na zamówienie klienta mogą zostać wyposażone w stopnie złazowe.

Na potrzeby zamawiającego wewnętrzne ścianki kręgów mogą być zabezpieczone powłokami ochronnymi na bazie żywic epoksydowych, powłokami polimocznikowymi lub płytami ochronnymi do betonu z PE-HD lub PP.
Elementy zbiorników monolitycznych łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)
Elementy zbiorników monolitycznych łączone za pomocą zaprawy (wg DIN 4034 cz. II)
Płyty pokrywowe są żelbetowymi elementami prefabrykowanymi, służącymi do przykrycia zbiorników, na których spoczywa właz kanałowy. Płyty łączone są z elementem podstawy studzienki za pomocą uszczelek elastomerowych lub zaprawy montażowej.
Elementy zbiorników monolitycznych łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)
Elementy zbiorników monolitycznych łączone za pomocą zaprawy (wg DIN 4034 cz. II)
Płyty redukcyjne są żelbetowymi elementami prefabrykowanymi, służącymi do redukcji średnicy komory roboczej zbiornika do średnicy komina włazowego.
Elementy zbiorników monolitycznych łączone za pomocą uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz. I)
Elementy zbiorników monolitycznych łączone za pomocą zaprawy (wg DIN 4034 cz. II)
Pierścienie odciążające są elementami prefabrykowanymi żelbetowymi, służącymi do obciążenia korpusu zbiorników monolitycznych i przenoszenia obciążeń zewnętrznych bezpośrednio na grunt.
Pierścienie wyrównawcze są elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym, służącymi do regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego na poziomie jezdni lub gruntu.
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów.Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszane za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna.
Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem należy przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.